Moderatie en events voor grote groepen

Paneldiscussies, gesprekken met deskundigen, open space, future-search-bijeenkomsten

Bent u op zoek naar een professionele, energieke moderator voor uw evenement? Wij presenteren en structureren de inhoud, plaatsen sprekers in het juiste licht, stellen vragen, vatten samen en komen ter zake.

Wilt u samen met een grote groep iets nieuws ontwikkelen? Speciaal voor grote groepen werken we met formats als future-search-bijeenkomsten of open space. Iedereen kan meedoen! Wij zorgen voor een dynamische uitwisseling tussen het plenum en de kleine groepen. Daarnaast documenteren we de resultaten en begeleiden we bij het op papier zetten van de eerste concrete implementatiestappen.

1. Klassieke moderatie en paneldiskussies

Wij modereren grote evenementen met meer dan 100 deelnemers en diverse sprekers en we leiden paneldiscussies over uiteenlopende onderwerpen. Als ervaren moderatoren bespreken we alles vooraf uitgebreid met u, zodat het allemaal soepel verloopt – persoonlijk of via een videovergadering. We bereiden uw onderwerpen zorgvuldig voor, denken met u mee en zorgen ervoor dat we echt begrijpen wat voor u belangrijk is. Indien gewenst modereren we in meerdere talen, namelijk in het Duits, Engels en/of Nederlands.

We modereren daarnaast ook expertmeetings of onderhandelingen in kleine groepen. Hier zorgen wij ervoor dat iedereen aan het woord komt, leggen de resultaten vast en noteren de geplande vervolgstappen. Bovendien helpen we u stappen te zetten en vooruit te komen, ook als er geen beweging meer lijkt te zitten in een bepaalde situatie.

trainerin-ute-schuerings-mit-mikro-provinz-gelderland

Voorbeeld uit de praktijk
Formats voor grote groepen

Bij evenementen met meer dan 30 deelnemers is het meestal erg moeilijk om iedereen erbij te betrekken. Om participatie en co-creatie toch mogelijk te maken, maken we gebruik van speciale formats die erop gericht zijn het potentieel van alle aanwezigen te benutten.

Als alle deelnemers bij het proces worden betrokken, ontstaat er een dynamische sfeer, een plezierige brainstorm en een grote betrokkenheid bij de uitvoering. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van alle stakeholdergroepen op tijd bij het proces worden betrokken, zodat daadwerkelijk alle perspectieven de ruimte krijgen.

2. Interactieve formats voor grote groepen

Future-search-bijeenkomsten
Bij een future-search-bijeenkomst kunt u samen nieuwe doelen ontwikkelen voor uw organisatie of team. We werken altijd in kleine groepen, zodat iedereen mee kan doen. Bovendien helpen we u doelen en manieren te vinden die door iedereen worden gedragen.

Open space
Bij de open-space-methode staat een breed thema centraal. In kleine groepen worden de verschillende elementen besproken. De groepen geven daarbij zelf aan waarop ze willen focussen; de deelnemers worden aangemoedigd ook eens te wisselen tussen de verschillende groepen. Deze aanpak wakkert de creativiteit aan en motiveert om meteen aan de slag te gaan met de uitvoering.

Appreciative inquiry
De focus van een organisatie bepaalt in welke richting de organisatie zich ontwikkelt. Deze aanpak is er daarom op gericht de verborgen in-house ‘schatten’ te ontdekken en te laten groeien. Dit gebeurt met vragen als: Wat heeft in het verleden goed gewerkt? Waarmee waren we echt succesvol? Welke factoren waren daarvoor doorslaggevend? Alle deelnemers worden hierbij betrokken.

3. Testimonials

Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforu

4. Referenties (selectie)

Moderatie van het Duits-Nederlandse Wirtschaftsforum, IHK Mittlerer Niederrhein, Mönchengladbach: 500 deelnemers, paneldiscussie met ministers en afgevaardigden.

NeBeDeAG Pol (Nederlands-Belgisch-Duitse werkgroep voor politiesamenwerking), Key note en moderatie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 150 deelnemers

INTERREG-conferenties voor stakeholders, Emmen en Kalkar: moderatie, input, presentatie van resultaten; 200 deelnemers

Regio Aken, lanceringsevenement van de Woonmonitor Euregio Maas-Rijn, via Zoom: 120 deelnemers (gelijktijdige vertaling) en een virtuele paneldiscussie via Spotlight

Ministerie van Justitie en Veiligheid: moderatie van een tweedaagse conferentie over rampenbestrijding met de voorzitters van de veiligheidsregio Hengelo, 80 deelnemers

Assessor conferentie voor de Duitse Fortbildungsakademie NRW en de Nederlandse provincie Gelderland: Conceptuele voorbereiding en moderatie van een driedaagse Duits-Nederlandse conferentie in Arnhem, 100 deelnemers

Moderatie van Duits-Nederlandse onderhandelingen over spoorverbindingen en elektrificatie in het grensgebied, Euregio Gronau, gedurende meerdere maanden, groep van 10-15 deelnemers