Interculturele vaardigheden en diversiteit

Achtergronden begrijpen,kansen benutten

Wanneer mensen met uiteenlopende culturele achtergronden samenwerken, komen verschillende verwachtingen en benaderingen samen. Dit gebeurt bij divers samengestelde teams, maar ook bij internationale samenwerkingen. Hoe kan er effectief, met plezier en langdurig worden samengewerkt?

Onze praktijkgerichte workshops en presentaties bieden handvatten voor een gelijkwaardige samenwerking en laten zien hoe culturele diversiteit een bron van kracht kan worden.

1. Onderwerpen die aan bod komen

Communicatie
Wat is er belangrijk tijdens een eerste contact of kennismaking? Welke rol spelen de functie, deskundigheid en bij het opbouwen van wederzijds vertrouwen? Hoe verlopen onderhandelingen en besluitvormingsprocessen? Wanneer betekent ‘ja’ ook echt ‘ja’?

Waarden en diversiteit
Welke waarden en culturele normen bepalen uw organisatiecultuur, en die van uw partners en collega’s? Hoe kunt u verschillende benaderingen op een goede manier integreren en diversiteit daardoor optimaal benutten?

Planning en het oplossen van problemen
Hoeveel moet er voor een goede samenwerking vooraf worden besproken? Kaart u problemen direct of eerder voorzichtig aan?

Structuur
Welke bevoegdheden en politieke/economische structuren bepalen het gedrag van uw internationale partners? Als er sprake is van een samenwerking met een (andere) overheidsinstantie: hoe zijn de organisaties waarmee u te maken heeft gestructureerd? Wat wordt waar beslist en welke rol spelen hiërarchieën?

Voorbeeld uit de praktijk
Flexibel of planmatig?

Doordat Nederland historisch gezien een handelsnatie is, gaat plannen en afspraken maken vaak anders in zijn werk dan in Duitsland. Snel en flexibel kunnen reageren is een absolute must: het staat bij Nederlandse bedrijven hoger in het vaandel dan ver vooruitplannen.

In Duitsland spelen vakmanschap en industrie van oudsher een belangrijke rol. Dit verklaart het belang van nauwgezette planning en afzonderlijk controle van elke stap, waarbij alle eventualiteiten worden ingecalculeerd. Nederlanders worden hier nogal eens ongeduldig van, omdat zij het gevoel hebben dat zaken onnodig ingewikkeld worden.

→ meer daarover in onze video

Voorbeeld uit de praktijk
Gedragspatronen herkennen

In veel culturen is het ongebruikelijk dat werknemers hun leidinggevenden ongevraagd feedback geven – laat staan negatieve feedback. Leidinggevenden in deze culturen komen er alleen achter dat er een probleem is als ze er herhaaldelijk zelf naar vragen.

Als u bijvoorbeeld in Roemenië een team leidt, is het belangrijk dat u alle processen in de gaten houdt. Het verzamelen van relevante informatie wordt namelijk gezien als de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Dat is heel anders dan in Duitsland of , waar die verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel ligt bij de werknemers – zeker in het geval van problemen.

2. Waarom een interculturele training of een diversity workshop?

Gedragspatronen herkennen
U leert in te schatten, wanneer uw internationale relaties zich door culturele verschillen anders gedragen dan verwacht. U kunt daar vervolgens passend op reageren.

Bestuurlijke structuren leren kennen
Om een goede basis te leggen voor een grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden, delen we kennis over bestuurlijke structuren en verantwoordelijkheden: Welke beslissingen worden op welke plekken genomen? Waar zijn de verschillende competenties gebundeld? En hoe verlopen de besluitvormingsprocessen?

Ruimte voor innovatieve ideeën
Wanneer u elkaars drijfveren en gedragspatronen begrijpt, wordt diversiteit in het team een verrijking. Verschillende denkwijzen en manieren om oplossingen te vinden maken ruimte voor innovatieve ideeën en vergroten uw potentieel.

Efficiëntie en motivatie
Goede interculturele vaardigheden voorkomen misverstanden. Ze vergroten de efficiëntie, zorgen voor een gelijkwaardige samenwerking en maken het werk een stuk leuker!

Zelfverzekerd optreden
Onze trainingen beperken zich niet tot losse, op zichzelf staande situaties. Na afronding beschikt u over de nodige instrumenten en perspectieven om zelfverzekerd en met vertrouwen op te treden binnen uw internationale setting. Zo legt u de basis voor een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen – en op de lange termijn succesvol is.

3. Hoe zien onze workshops eruit?

Concrete formules
De basis van succesvolle diversiteit is wederzijds begrip en uitwisseling. We gaan daarom uitgebreid in op concrete communicatieformules en geven voorbeelden van typische gesprekken op het werk.

Doel: diepgaander begrip
Samen bekijken we de culturele kernwaarden die het gedrag van uw collega’s of partners bepalen. Dit leidt tot een diepgaander begrip van de cultuur, waardoor u op een passende manier kunt reageren; óók als er onverwachte situaties optreden.

Zelfbewustzijn en uitvoerbare oplossingen
Tijdens de workshops leert u bovendien hoe u overkomt op anderen. Als cultuurverschillen helder en bekend zijn, kunnen verwachtingen transparant worden gemaakt en kunnen er bruggen worden gebouwd. Onze methode is erop gericht oplossingen op maat te vinden die u makkelijk kunt omzetten.

Frisse, levendige aanpak
Wisselende methoden, interactieve oefeningen en een goede werksfeer zijn onmisbare elementen van elke workshop. Wij combineren gefundeerde expertise met een frisse, levendige aanpak. Onze deelnemers geven ons regelmatig de volgende feedback: ‘een geslaagde combinatie van vakbekwaamheid, een zelfverzekerde moderatie en een inspirerende werksfeer’. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee!

Testimonial

Niets dan lof voor de manier waarop u met de twee talen bent omgegaan. In vergelijking met andere trainingen was dit zeer hoogwaardig: het is een van de beste workshops waaraan ik heb deelgenomen. Dit komt door de combinatie van het door u ontwikkelde trainingsconcept en uw enthousiasmerende manier van presenterenn

Wouter Bringmann, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Landen waarmee we werken

West-Europa:
Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken

Centraal-, Oost- en Zuidoost-Europa:
Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Rusland, Azerbeidzjan, Oekraïne en Griekenland

4. Doelgroepen, talen en culturen

Onze algemene interculturele trainingen zoomen in op verschillende culturele dimensies. Daarnaast bieden we trainingen aan die gaan over bepaalde culturen of landen.

Doelgroepen

  • Diverse teams in organisaties die hun veelzijdigheid bewust willen inzetten en gebruiken
  • Gemengde groepen, bijvoorbeeld Duitse en Nederlandse, waarvan de organisaties of overheden samenwerken
  • Grotendeels homogene teams die beter willen samenwerken met een bepaald land of gewoon cultureel bewuster willen worden

Talen
Workshops, lezingen en moderatie worden aangeboden in het Duits, Engels en Nederlands

5. Voorbeelden van workshops

6. Testimonials

7. Referenties (een selectie)

Vestas, Central Europe: Meerdere seminars over waarden en waardeverandering in een internationale context (5 x 2 dagen), meerdere seminars over culturele verschillen en internationale samenwerking (5 x 2 dagen)

Fortbildungsakademie des Landes NRW, Herne: ‘NRW en de Benelux: interculturele communicatie, politiek en bestuur, cultuur en geschiedenis’ (2 dagen).

North Sea Port, Gent en Terneuzen: praktijkgerichte culturele training voor Nederlands-Belgische samenwerking (9 x 0,5 dag)

Steden Münster en Enschede: interculturele training voor burgemeesters en wethouders, Duits-Nederlandse training voor administratief medewerkers (meerdere keren 2 dagen)

LKA Düsseldorf, Nederlandse Politieacademie/Deutsche Hochschule der Polizei: training voor Duits-Nederlandse samenwerking (1 dag), Duits-Nederlandse culturele training voor rechters en officieren van justitie (1 dag)

Deelstaat Nedersaksen en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe: interculturele training over werkcultuur en bestuurlijke structuur (2 dagen)

trainerin-ute-schuerings